Strategie rozvoje školy - komplet

„Strategii Vám uděláme, potřebujeme pouze Vaši aktivní účast“

Tato verze produktu je určena těm z Vás, kteří nechcete sami psát strategii, vést skupiny, organizovat akce. Ušetříte vlastní čas spojený se zpracováním strategie. Budete se aktivně účastnit schůzek, Vaše koncentrace bude pouze na obsah, proces tvorby zařídíme my. Do tvorby zapojíme účastníky dle vzájemné domluvy. Získáte hotovou strategii reflektující podmínky Vaší školy.

Dále je popsán základní model (balíček), který se může na různých školách lišit v závislosti na podmínkách. V případě zájmu o tento produkt je nutná úvodní on-line schůzka s vedením školy, na které dojde k upřesnění potřeb a rozsahu. Na základě této schůzky bude stanovena konečná cena za tvorbu strategie.

Pro další informace mě kontaktujte na info@strategieskoly.cz nebo na tel. čísle 603 769 687. 

Součástí této verze v základním balíčku je:

 • 1
  Přípravná schůzka ve Vaší škole
  Posouzení a diskuze podmínek školy. Dohodneme se, které skupiny a do jakých fází tvorby strategie zapojíme. Naplánujeme časový rozvrh tvorby.
 • 2
  SWOT analýza se 3 skupinami
  Každá schůzka je v rozsahu 2 hodin. V závislosti na složení skupiny je součástí tvorba vize a mise školy. V základním balíčku jde o zapojení těchto skupin: 1 skupina zaměstnanci (SWOT, vize, mise), 1 skupina rodiče (SWOT, vize), 1 skupina žáci (SWOT, vize). V závislosti na podmínkách školy se mohou skupiny změnit. Např. zaměstnanci budou 2 skupiny, žáků bude více skupin apod.
 • 3
  Tvorba priorit s 1 skupinou
  Schůzka v rozsahu 2 hodin. Na schůzce se bude pracovat na formulaci výsledné vize, mise a strategických cílů. Při tvorbě této a dalších částí je vhodné pracovat již s jednou skupinou - především pedagogy. Tato skupina může být doplněna o zástupce dalších skupin, dle vzájemné domluvy.
 • 4
  Příprava akčního plánu a plánu evaluace a aktualizace s 1 skupinou.
  Schůzka v rozsahu 2 hodin. V průběhu bude vytvořen plán kroků, vedoucí k naplnění stanovených cílů. Připravíme plán a postup pravidelné evaluace a aktualizace.
 • 5
  Analýza ogranizace
  Analýza bude zpracována postupně v průběhu tvorby strategie. K tomuto účelu budou vyžádány některé dokumenty organizace a proběhnou rozhovory s vybranými osobami.
 • 6
  Kompletace výsledné strategie
  Z jednotlivých výstupů připravíme návrh strategie k Vašemu odsouhlasení. Následně obdržíte 1 písemnou verzi dokumentu a elektronickou verzi ve formátu word a pdf.

Výhody této verze

 • Ušetříte vlastní čas a energii potřebnou na zpracování strategie. Nebudete muset řešit postupy.
 • Získáte hotovou kompletní strategii, na jejichž výstupech se budete aktivně podílet.

Nevýhody

 • Zaplatíte za zpracování externímu dodavateli