Vyplňte jméno a email a získejte ebook zdarma

Strategie rozvoje školy "stručně a jasně"

Mám zájem o e-book zdarma a případné další informace nebo aktualizace. Ochrana osobních ůdajů

Jak zajistit sdílení strategie?

Občas se kolegové ředitelé ptají, jak přimět kolegy učitele, aby sami aktivně přistupovali k tvorbě a realizaci strategie, k plnění úkolů z ní vyplývajících. Jak je motivovat? Předkládám krátkou úvahu, ke které mě inspirovala publikace „Leadership“ Ing. Oldřicha Kratochvíla, která je volně přístupná na stránkách NIDV a která „rezonuje“ s mojí osobní zkušeností. (http://www.nidv.cz/cs/projekty/projekty-esf/srp/znalostni-databaze/dokumenty-vyuzitelne-pro-tvorbu-map.ep/) Hned v úvodu autor uvádí tento citát: „Na světě...

Nejvýznamnější faktory, které vedou k neúspěchu při strategickém plánování

Zkoušíte strategicky plánovat a nedaří se Vám? Možné důvody nezdaru najdete v publikaci „Strategický Management“ Ing. Oldřicha Kratochvíla, na niž jsem Vám poslal odkaz v lednu. Na straně 69 popisuje autor nejvýznamnější faktory, které vedou k neúspěchu při implementaci strategie. K jednotlivým bodům přidávám stručně svoje připomínky z praxe: Jsou to tyto faktory Izolované plánování. Tento faktor lze chápat ve více rovinách:...

Strategie rozvoje školy v Žamberku

V úterý 18. 10. 2016 jsem v Žamberku vedl seminář pro ředitele škol na téma Strategie rozvoje školy. Seminář organizovala MAS Orlicko v rámci projektu MAP v regionu Žamberecko – Kralicko. Zúčastnili se zástupci 6 škol a dále pracovníci MAS. Účastníci si přišli především pro informace k danému tématu. Kromě samotných informací bylo dostatek času na výměnu zkušeností mezi účastníky a také na vyzkoušení...

Strategie školy a Kvalitní škola dle ČŠI

Česká školní inspekce aktualizovala v červenci 2016 „Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání“ (Česká školní inspekce, Čj.: ČŠIG-2519/16-G2). V dokumentu jsou popsány kritéria Kvalitní školy v modifikacích pro předškolní vzdělávání, základní, střední odborné, atd. Na tento materiál odkazuji již v e-booku „Strategie rozvoje školy stručně a jasně“, který je zdarma ke stažení na těchto stránkách. Sice to nebyl původní záměr, ale tvorba...

Komentáře na E-book zdarma

Zájemci, kteří si stáhli e-book zdarma měli (a stále mají) možnost se k němu vyjádřit v krátké anketě. V poslední otázce je možnost napsat libovolný komentář. Děkuji všem, kteří této možnosti využili, je to pro mě důležitá zpětná vazba, díky které pro Vás mohu svůj produkt vylepšovat. Některé komentáře si níže můžete přečíst i s mojí reakcí. Komentáře uvádím...

Strategie rozvoje školy a komunitní strategie

V současné době je slovo „komunitní“ moderní. Setkat se s ním můžeme např. ve spojení komunitní škola, komunitní obec, komunitní strategie, komunitně vedený místní rozvoj (ten poslední příklad znají především MAS pod zkratkou CLLD). Slovo komunitní je odvozeno od slova Komunita (z lat. cum – spolu, mezi sebou a munere – darovat). Označuje společenství lidí, kteří sdílejí...

Strategie? Strategický plán rozvoje školy?

Přemýšlíte občas nad těmito slovy? Jak jim rozumíte? V tomto článku nabízím můj pohled na ně. Na úvod dvě citace: „Strategie organizace je soustava dlouhodobých cílů. Je vypracovaná na základě vize, auditu a SWOT analýzy (zhodnocení slabých a silných stránek, příležitostí a ohrožení)“. (Strategie rozvoje školy, Ludvík Eger a kol, Cechtuma s.r.o., 2002) „Strategie (z řeckého strategos, generál < stratos (vojsko, výprava) + agein,...