Koncepce kvalitně

„Připravuji koncepci rozvoje školy ke konkurzu“

Tato stručná příručka je určena jako pomůcka pro uchazeče o místo ředitele (ředitelky) školy. Jejím cílem je pomoci při přípravě koncepce rozvoje a řízení školy, která je vyžadována jako povinný dokument ke konkurzu.

Informace zde uvedené však mohou být prospěšné také stávajícím ředitelům (ředitelkám) k analýze aktuální situace a přípravě plánů rozvoje školy.

Zde navržený postup tvorby Koncepce rozvoje školy vychází ze zásad strategického plánování. Základem je analýza současného stavu, na který navazují cíle rozvoje v různých oblastech a dále volba konkrétních akcí, vedoucích k naplnění vybraných cílů.

Zájemci mohou využít možnosti zaslání prvních třech kapitol zdarma. Odkaz je na úvodní straně.

Příručka obsahuje tyto části:

 • 1
  Úvod
  Kromě úvodních informací je zde nabídnuta možnost ujasnit si motivace pro práci ředitele školy.
 • 2
  Moje představa (vize školy) za 6 let pod mým vedením
  V této kapitole se zamyslíte nad budouností školy. Jsou zde posány jednoduché postupy tvorby Vaší vize.
 • 3
  Získání informací
  Kvalitní koncepce vychází z dobré znalosti školy. Třetí kapitola se zabývá možnostmi, jak a proč získat co nejvíce relevantních informací.
 • 4
  Návrh koncepce - oblasti
  Tato kapitola nabízí přehled různých oblastí, kterým se můžete ve své koncepci věnovat. Každá oblast obsahuje popis ideálního stavu se kterým lze Vaši školu porovnat.
 • 5
  Vzorový příklad koncepce rozvoje školy
  V páté kapitole najdete příklady zracování vybraných oblastí rozvoje školy. Je zde ukázán postup analýzy oblasti a návrhu řešení jejího rozvoje.
 • 6
  Závěr
  Poslední kapitola obsahuje několik praktických doporučení.

Výhody

 • Vaše koncepce bude originální a konkrétní.
 • Budete vybavení dostatkem informací o škole a tím pádem připraveni na otázky při samotném konkurzu.
 • Koncepce bude obsahovat návrh konkrétních akcí. Po zvolení do funce ředitele tak budete připraveni začít s jejím naplňováním.

Nevýhody

 • Zpracování této koncepce vyžaduje hodně času na získání informací a jejich zpracování.
 • Tento "strategický přístup" nemusí vyhovovat všem. Stáhněte si nejdříve kapitoly zdarma!
 • Napsat (převzít) obecnou koncepci, která "pasuje" na všechny školy je jistě snazší..
Strategie rozvoje školy - krok za krokem
499.00 Kč