Strategie rozvoje školy - krok za krokem

„Všechno si udělám sám, potřebuji jen přesný postup“

Tato verze produktu Vám nabídne podrobné postupy a návody, pomocí nichž budete schopni si strategii ve své škole udělat sami. Předpokládá, že máte nějakou zkušenost s vedením skupin (facilitací), nebo máte k dispozici osobu, která tyto zkušenosti má. Může to být kolega ve škole nebo někdo takový působí v obci. Využít můžete i potenciál Vaši Místní akční skupiny (MAS). Součástí produktu je dálková podpora (e-mail, skype, telefon) v rozsahu 3 hodin. V tomto produktu dostanete všechny potřebné návody, vložíte vlastní práci a tím ušetříte finanční prostředky za externí zpracování. Získáte novou osobní zkušenost, kterou budete moci dále uplatnit ve své řídící funkci. 

Jednotlivé části budete dostávat postupně s časovým odstupem. Nebudete tak zahlceni celým procesem najednou, ale skutečně krok za krokem budete tvořit svoji vlastní strategii. Vaše pozornost bude směřovat vždy pouze k jedné konkrétní akci.

Časový plán: 1 krok - ihned po připsání platby na účet, 2 krok za 7 dní, 3 krok za 14 dní, 4 krok za 28 dní, 5 krok za 42 dní a 6 krok za 56 dní.

Pokud dodržíte navržený časový sled, Vaši strategii budete mít kompletní za cca 2 měsíce. Samozřejmě si můžete práci na strategii rozložit dle vašich potřeb. Návody a postupy,které získáte budou již napořád Vaše.

Produkt obsahuje tyto části:

 • 1
  Plán akcí
  Cílem prvního kroku je dobře se připravit na tvorbu strategie. Dostanete myšlenkovou mapu akcí a součástí strategie, do které lze po vytištění doplnit termíny a zodpovědné osoby. Je tak zajištěna návaznost jednotlivých kroků. Díky tomuto přehledu na nic důležitého nezapomenete. Součástí je také pracovní sešit ve formátu Word s podrobnými poznámkami k procesu plánování.
 • 2
  Analýza organizace
  Ve druhém kroku získáte podklady pro tvorbu analýzy Vaší školy. Součástí jsou 4 soubory. Pracovní sešit ve wordu, do kterého můžete přímo doplňovat potřebné informace, myšlenková mapa s možnými oblastmi analýzy, soubor v Excelu a dále soubor v programu PowerPoint - oba jako pomůcky pro tvorbu grafů pesonální analýzy.
 • 3
  SWOT analýza, mise a vize
  Třetí krok Vás podrobně provede SWOT analýzou a první částí tvorby mise a vize Vaší školy. Obdržíte celkem 5 souborů. Pracovní sešit ve Wordu s podrobnými pokyny a vysvětlením postupů (pomůcky, prostorové uspořádání pro práci, pravidla brainstormingu, postup práce s výsledky, modelový příklad SWOT analýzy), prezentace v Powerpointu k využítí na schůzkách, návrh pozvánky pro rodiče a dva soubory ve wordu pro zápis výsledků SWOT analýzy.
 • 4
  Vize, mise, priority
  Ve čtvrtém kroku se dozvíte, jak výsledky předchozí části využijete k formulaci Vaší vize, mise a ke stanovení strategických cílů. K tomu Vám pomůže opět pracovní sešit ve Wordu (podrobné pokyny a vysvětlení postupů, metody práce, praktické příklady) a dále prezentace v Powerpointu, kterou můžete využít přímo na schůzce.
 • 5
  Akční plán
  Tento krok přináší postup tvorby plánu akcí, které povedou k naplnění stanovených priorit. K využití budete mít 3 soubory. Pracovní sešit ve Wordu (pokyny a postupy pro tvorbu akčního plánu, modelový příklad), prezentaci v Powerpointu (můžete si ji upravit dle Vaší potřeby a využít přímo na schůzce) a soubor ve Wordu pro zápis Vašeho akčního plánu (ten pak použijete do výsledné strategie).
 • 6
  Plán evaluace a aktualizace, kompletace strategie
  Poslední krok obsahuje náměty pro sestavení plánu evaluace a aktualizace. Připravíte si také plán seznámení zapojených skupin a veřejnosti s Vaší strategií a zkompletujete výsledný dokument. Podklady budou ve 3 souborech. Pracovní sešit ve Wordu (pokyny a postupy pro evaluaci a aktualizaci strategie), dokument - vzor, který můžete použít pro evaluaci vaší strategie a poslední dokument s intrukcemi k vytvoření výsledku (s využitím dat, získaných v průběhu celého procesu tvorby strategie).

Výhody verze Krok za krokem

 • Ušetříte finanční prostředky za externí zpracování
 • Získáte praktické zkušenosti, které budete moci dále uplatnit ve své řídící funkci
 • Získáte uznání a respekt jako osoba schopná řídit proces strategického plánování.

Nevýhody verze Krok za krokem

 • Do práce na strategii musíte vložíte svůj čas a energii.
Strategie rozvoje školy - krok za krokem
4 200.00 Kč