Strategie rozvoje školy - krok za krokem

„Všechno si udělám sám, potřebuji jen přesný postup“

Tato verze produktu Vám nabídne podrobné postupy a návody, pomocí nichž budete schopni si strategii ve své škole udělat sami. Předpokládá, že máte nějakou zkušenost s vedením skupin (facilitací), nebo máte k dispozici osobu, která tyto zkušenosti má. Může to být kolega ve škole nebo někdo takový působí v obci. Využít můžete i potenciál Vaši Místní akční skupiny (MAS). Součástí produktu je dálková podpora (e-mail, skype, telefon) v rozsahu 3 hodin. Tímto produktem dostanete všechny potřebné návody, vložíte vlastní práci a tím ušetříte finanční prostředky za externí zpracování. Získáte novou osobní zkušenost, kterou budete moci dále uplatnit ve své řídící funkci. 

Jednotlivé postupy a návody budete dostávat postupně s časovým odstupem. Nebudete tak zahlceni celým procesem najednou, ale skutečně krok za krokem budte tvořit svoji vlastní strategii. Vaše pozornost bude směřovat vždy pouze k jedné konkrétní akci. Pokud dodržíte navržený časový sled, vaši strategii budete mít kompletní za 2 měsíce. Samozřejmě si můžete práci na strategii rozložit dle vašich potřeb. Návody a postupy,které získáte budou již napořád Vaše.

Produkt obsahuje tyto části:

 • 1
  Plán akcí
  Myšlenková mapa akcí a součástí strategie, do které lze po vytištění doplnit termíny a zodpovědné osoby. Je tak zajištěna návaznost jednotlivých kroků. Díky tomuto přehledu na nic důležitého nezapomenete.
 • 2
  Analýza organizace
  Myšlenková mapa s možnými oblastmi analýzy. Soubor v excelu pro tvorbu grafů pesonální analýzy. Soubor ve wordu k doplnění dat vaší organizace.
 • 3
  SWOT analýza
  Podrobný postup SWOT analýzy ve formě prezentace v powerpointu. Pomůcky, prostorové uspořádání pro práci, pravidla brainstormingu, postup práce s výsledky. Modelový příklad SWOT analýzy.
 • 4
  Vize
  Metody, které lze využít při tvorbě vize we wordu. Prezentace v powerpointu pro využití při tvorbě. Příklady vizí.
 • 5
  Mise
  Postup tvorby mise ve wordu. Prezentace v powerpointu pro využití při tvorbě. Příklady misí.
 • 6
  Priority
  Postup tvorby priorit - strategických cílů - z vize a výsledků SWOT analýzy ve wordu. Modelový příklad tvorby priority.
 • 7
  Akční plán
  Postup tvorby akčního plánu ve wordu. Pwp prezentace pro využití při vlastní tvorbě. Modelový příklad.
 • 8
  Evaluace a aktualizace
  Náměty pro sestavení plánu evaluace a aktualizace.
 • 9
  Strategie - formulář
  Jednoduchá šablona ve wordu pro doplnění získaných dat s komentáři.

Výhody verze Krok za krokem

 • Ušetříte finanční prostředky za externí zpracování
 • Získáte praktické zkušenosti, které budete moci dále uplatnit ve své řídící funkci
 • Získáte uznání a respekt jako osoba schopná řídit proces strategického plánování.

Nevýhody verze Krok za krokem

 • Do práce na strategii musíte vložíte svůj čas a energii.
Strategie rozvoje školy - krok za krokem
4 200.00 Kč