Moje vzdělání a praxe

Vystudoval jsem učitelství biologie a chemie na přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity. Ve školství pracuji od roku 1994. Nejdříve jako učitel na druhém stupni základní školy, 2 roky jako zástupce ředitele a následně od roku 2002 jako ředitel školy. K první strategii jsem se dostal brzy po svém nástupu do funkce ředitele v roce 2004. Bylo to díky vzdělávacímu programu „Dokážu to“, který realizovalo o.s. AISIS Kladno. Program „Dokážu to“ měl několik částí, jednou z nich byl podprogram „Trvalá obnova školy“ pro vedoucí pracovníky škol. Výstupem byla právě strategie rozvoje školy, zaměřená na pedagogický rozvoj školy. V rámci dalšího vzdělávání jsem získal teoretické a následně i praktické zkušenosti v procesech, které jsem při tvorbě vlastní strategie využil (např. facilitace).

Proč strategie?

První strategii jsem ve své škole vytvářel se zapojením celé sborovny. To mně pomohlo v začátcích mé ředitelské práce – především v nastavení společných cílů s kolegy, v jednotném směřování školy. Uvědomil jsem si, že díky této strategii se mi podařilo nastavit způsob řízení, ve kterém jsem měl podporu celé sborovny. V roce 2015 jsme ve škole na základě našich zkušeností začali tvořit strategii novou.
První strategie byla zaměřena na pedagogický rozvoj a účastnili se jí pouze pedagogové. Zjistil jsem však, že takto se strategie hůř komunikovala s těmi, kteří se tvorby neúčastnili – provozní zaměstnanci, rodiče, žáci. Do tvorby nové strategie jsme proto zapojili všechny tyto skupiny.
Věřím, že společné zapojení žáků, rodičů a zaměstnanců školy, se zákonitě projeví na kvalitě práce školy a jejím vnímání veřejností.

Co nabízím

V rámci studia strategického řízení jsem hledal literaturu, která by jednoduše a pro laika srozumitelně popsala přístupy k tvorbě jednotlivých části strategie. Většina literatury byla příliš odborná, obecná a pro mě jako laika málo srozumitelná.
Naštěstí jsem mohl vyjít z vlastních praktických zkušeností. Vypracoval jsem systém jednotlivých kroků a jednoduché postupy k jejich naplnění. Ve výsledku pak vzniká kompletní strategie se zapojením všech potřebných skupin.
Věřím, že tato zkušenost může pomoci i jiným školám, které se rozhodnout strategický plánovat a chtějí do tohoto procesu zapojit zaměstnance, žáky, rodiče a zřizovatele. Postupy a metodiky, které jsem vytvořil a ověřil, mohou pomoci i třeba i Vám.

Moje silné stránky

Rád vytvářím a používám systémy, které zjednodušují každodenní práci. Jinak řečeno, snažím se dělat věci jednoduše a efektivně. Tento přistup jsem uplatnil  také při tvorbě strategie. Vytvořil jsem systém jednoduchých kroků, doplněný o nezbytnou minimální teorii, potřebnou k porozumění proč je děláme.