Strategie? Strategický plán rozvoje školy?

Přemýšlíte občas nad těmito slovy? Jak jim rozumíte? V tomto článku nabízím můj pohled na ně.

Na úvod dvě citace:
„Strategie organizace je soustava dlouhodobých cílů. Je vypracovaná na základě vize, auditu a SWOT analýzy (zhodnocení slabých a silných stránek, příležitostí a ohrožení)“. (Strategie rozvoje školy, Ludvík Eger a kol, Cechtuma s.r.o., 2002)

„Strategie (z řeckého strategos, generál < stratos (vojsko, výprava) + agein, vést) je dlouhodobý plán činností zaměřený na dosažení nějakého cíle“. (https://cs.wikipedia.org/wiki/Strategie)

A jeden citát:
„Kdo neplánuje, plánuje svůj zánik“. Philip Kotler

Tenhle citát mě zaujal v době, když jsem začínal jako ředitel školy v roce 2002. Bylo mně 32 let a chtěl jsem dokázat, že na to i přes svůj věk mám. Rozhodně jsem nechtěl plánovat svůj zánik. Proto jsem hledal nové cesty, jak školu řídit.

To byla strategie obecně. A co takhle strategie rozvoje školy? Zkusil jsem zadat do vyhledávače.

Dostal jsem se k mnoha dokumentům různé struktury a různé úrovně. Moje postřehy:

  • je vidět, že se školy tvorbou dlouhodobých (někdy strategických) plánů zabývají
  • já osobně v nich často vnímám formální dokument, který popisuje ideální stav různých oblastí, mnohdy chybí konkrétní akce, které vedou k naplnění stanovených cílů a vize

Tady se hodí další citát jednoho ze zakladatelů moderního managementu:
„Plány jsou pouze dobrými úmysly, jestliže se okamžitě nezvrhnou do podoby tvrdé práce“. Peter Drucker

  • taky je znát, že ve školách obecně chybí jakýsi „mustr“ – metodika, která by pomohla tyto plány sjednotit a zefektivnit.
  • a na závěr poklona všem kolegům, kteří se rozhodli se strategií pracovat, mají vizi, strategické cíle a způsoby jejich naplnění.

Co je strategie pro mě?

Troufám si říct, že většina z nás strategicky plánuje v běžném životě automaticky. Zkusím objasnit na příkladu plánování dovolené, kdy jednotlivé fáze porovnávám se strategickým plánováním ve škole.

1. Společná tvorba vize, motivace ke společné budoucnosti
a. Dovolená – Když se chystáte na dovolenou, tak se nejdříve domluvíte s účastníky, kam pojedete. Většinou společně vyberete, a přitom se již těšíte, představujete si sami sebe v cíli cesty
b. Škola – Při stanovení vize – dlouhodobého cíle se opíráte o názory všech, koho se vaše práce týká, dáte tak možnost všem těšit se na výsledek a představit si, jak ho dosáhnete.
2. Analýza
a. Dovolená – Při výběru místa a termínu budete vycházet ze současné situace. Máte děti? Pak bude výběr destinace jiný než bez nich. Dostanete ve vybraném termínu dovolenou? Nemáte už někdo v plánu něco jiného?
b. Škola – Budete analyzovat současný stav vaší organizace – silné a slabé stránky, personální zabezpečení, apod.
3. Proč společně?
a. Dovolená – Když jim neřeknete, kam pojedete, nebudou vědět co si sbalit. Nedáte jim možnost dobře se připravit. Na místě budou možná zklamaní, čekali něco jiného.
b. Škola – Když sborovna nebude vědět, kam směřujete, co má být cílem, nebudou vědět co udělat, aby ho dosáhli.
4. Stanovení priorit
a. Dovolená – Domluvíte se na hlavních úkolech, co je třeba udělat – vybrat cestovní kancelář, nakoupit vybavení, zabezpečit domácnost, …
b. Škola – Společně naplánujete strategické cíle – priority – oblasti, které Vás přiblíží k cíli.
5. Akční plán
a. Dovolená – A nakonec musíte mít podrobný plán, kdo kdy a co udělá – rozdělíte si úkoly.
b. Škola – Připravíte akční plán – kdo kdy a co udělá k dosažení priorit.
6. Evaluace
a. Dovolená – Postupně se budete navzájem informovat, jak postupuje příprava, co se podařilo. Kde nastal problém.
b. Škola – Budete sledovat plnění akčního plánu.
7. Aktualizace
a. Dovolená – Pokud nastane problém, nějaká změna, musíte na to reagovat. Vámi vybraný termín není volný, pak společně s ostatními vyberete jiný.
b. Škola – Po určité době vyhodnotíte a společně uděláte korekce a nové plány k dosažení vize.

Strategie rozvoje školy je pro mě nastavení směru. Pokud víme kam jít, můžeme tomu přizpůsobovat naši práci, aktivity, činnosti. Po této vybrané cestě jdeme společně se všemi, kterých se vzdělávání ve škole týká. Učitelé nám pomáhají držet správný směr, po této cestě vedeme žáky, naši cestu sledují rodiče, zná ji zřizovatel. Pokud všichni vědí, kam jdeme, a mají možnost podílet se na plánu cesty, máme větší šanci cíle dosáhnout.

Komentáře