Jak zajistit sdílení strategie?

Občas se kolegové ředitelé ptají, jak přimět kolegy učitele, aby sami aktivně přistupovali k tvorbě a realizaci strategie, k plnění úkolů z ní vyplývajících. Jak je motivovat?

Předkládám krátkou úvahu, ke které mě inspirovala publikace „Leadership“ Ing. Oldřicha Kratochvíla, která je volně přístupná na stránkách NIDV a která „rezonuje“ s mojí osobní zkušeností.

(http://www.nidv.cz/cs/projekty/projekty-esf/srp/znalostni-databaze/dokumenty-vyuzitelne-pro-tvorbu-map.ep/)

Hned v úvodu autor uvádí tento citát:

„Na světě je jen jeden způsob, jak přimět každého ke všemu. Totiž přimět člověka, aby si přál udělat to, co chceme“. Autorem citátu je Dale Carnegie, americký spisovatel a lektor.

Jak to tedy udělat?

Zkuste si vybavit osobu, která je pro Vás lídr. Pro každého z nás to může být někdo jiný.

Proč je pro Vás lídr? Jaké má vlastnosti? Jak na Vás působí?  Má vaši důvěru? Byli byste ochotni ji následovat? Dokáže Vás ovlivnit?

Předpokládám, že pokud si vybavíte tu správnou osobu, pak vaše odpovědi na poslední otázky jsou ANO.

Jak souvisí výše uvedené s tvorbou a realizací strategie?

Ke tvorbě strategie lze přistoupit v zásadě 2 způsoby.

1) Strategii organizace (vizi, priority, jednotlivé cíle) sestaví vedení školy – ředitel ve spolupráci s dalšími vedoucími pracovníky.  Pokud vaši školu znáte, vycházíte ze skutečného stavu, máte zájem na jejím rozvoji, pak víte kam ji směřovat a jaké cesty k tomu využít. Tvorba strategie je v tomto případě jednodušší.

Následně stojíte před úkolem zajistit sdílení Vaší vize a realizaci Vámi stanovených úkolů ostatními (zaměstnanci, žáky, rodiči, zřizovatelem). To je ta těžší část, kde se naplno projeví Vaše zkušenosti manažera a především lídrovství.  „Zkušený lídr“ bude mít výhodu.

2) K tvorbě strategie zvolíte náročnější cestu, ve které zapojíte zaměstnance, žáky rodiče a zřizovatele do společné práce. Vaše lídrovství a řídící schopnosti projevíte v motivaci lidí do tvorby a v organizaci samotné práce. Tím ve většině případů zajistíte, že je strategie sdílena a samotná realizace stanovených cílů potom vyžaduje méně úsilí a snadněji se řídí.

V obou případech je zřejmě, že k úspěšnému strategickému plánování (samozřejmě nejen k němu) se hodí mít znalosti leadershipu a především být dobrým lídrem.  Dobrá zpráva na závěr je, že lídrovství se dá naučit.

Více o leadershipu najdete např. v materiálech na výše uvedeném odkazu.

František Eliáš

Komentáře