Strategie rozvoje školy v Žamberku

V úterý 18. 10. 2016 jsem v Žamberku vedl seminář pro ředitele škol na téma Strategie rozvoje školy. Seminář organizovala MAS Orlicko v rámci projektu MAP v regionu Žamberecko – Kralicko. Zúčastnili se zástupci 6 škol a dále pracovníci MAS.
Účastníci si přišli především pro informace k danému tématu. Kromě samotných informací bylo dostatek času na výměnu zkušeností mezi účastníky a také na vyzkoušení části tvorby strategie. Kromě jiného jsme se společně zamýšleli nad dvěma otázkami – proč většina škol nemá vlastní strategii a jaké jsou nejdůležitější argumenty pro tvorbu strategie ve škole. Tady jsou výsledky.

Jaké jsou hlavní překážky proč školy nemají strategii?
(čísla v závorkách označují počty bodů, které účastnící formulacím přidělili, formulace jsou seřazeny podle důležitosti)

 • Povinnost tvořit spoustu dokumentů (4)
 • Spousta administrativy (4)
 • Nevědí, že je to důležité (4)
 • Mají koncepci a ta jim stačí (2)
 • Nevědí jak na to (2)
 • Mají z toho obavu (1)
 • Zřizovatel ji nevyžaduje (1)

Jako další nápady se objevily:

 • legislativa
 • školy nejsou brány jako „subjekt“, který potřebuje (má mít) strategii
 • když ji nemají, nic se nestane
 • ví zřizovatel co je strategie?
 • bojí se toho
 • nemají na to čas
 • nemají motivaci
 • 10 let je dlouhá doba
 • nekoncepčnost ministerstva

NAŠLI JSTE MEZI PŘEKÁŽKAMI TU VAŠI?

Jaké jsou nejvýznamnější argumenty pro tvorbu strategie ve školách?

Jako nejdůležitější označili účastníci tzv. P. R. (Public Relations, vztahy s veřejností)

 • strategie umožňuje odlišení se od ostatních, lze ji použit při prezentaci na veřejnosti, dává škole možnost vlastního vyjádření.

Druhou nejdůležitější oblastí je, podle zúčastněných, existence vize – cíle

 • strategie nastavuje směřování, umožňuje uvědomění si cíle a vede k jeho dosažení.

Třetím argumentem je proces tvorby strategie – společně

 • motivace pro společnou práci, samotná společná práce a cesta k dosažení cílů.

Jako poslední významný argument účastníci zvolili plánování

 • existence plánu akcí a činností.

KTERÝ ARGUMENT JE NEJDŮLEŽITĚJŠÍ PRO VÁS?

S přáním hezkého dne František Eliáš

Komentáře